BREWERIES

取扱い蔵元

サッポロビール
SAPPRORO BEER
---------------

サッポロビール
Sapporo Breweries
 

小鶴 / 猿
KOZURU / SARU

---------------
小正醸造
Komasa Jyozo
(鹿児島 Kagoshima)

松の露
MATSUNOTSUYU

---------------
松の露酒造
Matsunotsuyu Shuzo
(宮崎 Miyazaki)

かね京
KANEKYO

---------------
京屋酒造
Kyoya Distiller & Brewer
(宮崎 Miyazaki)

鳥飼
TORIKAI
---------------

鳥飼酒造
Torikai Shuzou
(熊本 Kumamoto)

壱岐
IKI
---------------

玄海酒造
Genkai Shuzo
(長崎 Nagasaki)